Stats-Menü

Höchster Turnier Avg.

64.31

Schaak

Höchster Avg. (Spiel)

80.52

Julian

Bester kombinierter Avg.

142.04

Timo(75.15) - Daniel S.(66.89)

First 3 Darts Avg.

82.79

Felix F.

First 9 Darts Avg.

77.6

Ringo

Höchster losing Avg. (Spiel)

66.95

Julian vs. Andy( 71.57)

Ton+ Checkouts

5

Schaak
Timo
Andy

Höchster CO-Avg

66

Mieze

Höchstes Checkout

170

Andy

Best Leg

9

The Yellowchecker

Shortlegs

30

Schaak

180er

10

Ero